Privacybeleid voor de toepassingen en/of online services op het Sony cloudplatform

Met het Sony cloudplatform kunt u gemakkelijk vanaf veel mobiele en aangesloten apparaten van Sony verbinding maken met diverse online services en softwaretoepassingen van Sony, overal waar u de beschikking hebt over een internetverbinding. Met de online services van Sony kunt u gemakkelijk in een uitgebreide collectie naar uw favoriete inhoud zoeken en nieuwe services ontdekken. Sony kan allerlei informatie over u en uw interacties met deze services verzamelen en consolideren wanneer u deze services gebruikt. Momenteel zijn bepaalde online services of het cloudplatform mogelijk niet beschikbaar of worden deze mogelijk niet ondersteund op het vasteland van China. Daarom zijn sommige bepalingen van dit privacybeleid mogelijk niet op u van toepassing als u deze toepassing op het Chinese vasteland gebruikt.
In dit privacybeleid worden de volgende punten uitgelegd:


i.Hoe Sony Corporation, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("Sony") informatie over uw gebruik van de toepassingen en/of online services op het Sony cloudplatform kunnen lezen, verzamelen, gebruiken en/of opslaan.

ii.Hoe u contact met Sony kunt opnemen.
Dit privacybeleid is een aanvulling op een eventueel ander privacybeleid dat mogelijk van toepassing is op uw interacties met een gelieerde onderneming, dochteronderneming, product, software of service van Sony.

1. Op welke toepassingen en online services op het Sony cloudplatform is dit beleid van toepassing?

Sony kan allerlei informatie over u en uw interacties verzamelen en consolideren wanneer u de volgende toepassing(en) en/of online service(s) op het Sony cloudplatform gebruikt.

Informatie over PlayMemories Online

"PlayMemories Online" is een cloudopslagservice van Sony voor uw foto's en video's. U kunt uw foto's en video's gemakkelijk uploaden, bekijken op uw verschillende apparaten, waar u ook bent, en uw informatie delen met uw familie of vrienden.

2. Welke informatie wordt over u verzameld en hoe wordt deze door elke toepassing of online service gebruikt?

Er wordt door Sony bepaalde informatie over u verzameld wanneer u zich aanmeldt en de verschillende toepassingen en online services gebruikt, en wel als volgt:

Unieke accountidentificatie en 'ticket' voor het Sony Entertainment Network

Als u de volledige functionaliteit van de service PlayMemories Online wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw SEN-account (Sony Entertainment Network-account). Wanneer u zich aanmeldt bij uw SEN-Account, geeft u uw SEN-account-ID en wachtwoord rechtstreeks aan het relevante bedrijf van het Sony Entertainment Network (zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van PlayMemories Online), dat dit aanmeldproces onafhankelijk van ons regelt. Wanneer u zich bij uw SEN-account hebt aangemeld, ontvangt uw PlayMemories Online-toepassing een digitale 'ticket', waarop zich de accountinformatie bevindt die aan uw SEN-account is toegewezen door het relevante bedrijf van het Sony Entertainment Network (d.w.z. uw aanmelding met uw SEN-account verifieert uw identiteit, zodat u de PlayMemories Online-service kunt gebruiken). Via dit proces is verificatie voor een langere periode mogelijk, dus u hoeft zich niet elke keer bij uw SEN-account aan te melden als u toegang wilt tot de PlayMemories Online-service voor die langere periode.

Geregistreerde of geüploade informatie

*Wanneer u andere gebruikers of niet-gebruikers via de service PlayMemories Online uitnodigt in de ruimte om inhoud te delen, worden uw naam of bijnaam, uw profielfoto en de profielfoto's van andere leden van deze ruimte om inhoud te delen zichtbaar voor deze gebruikers/niet-gebruikers.

Automatisch verzamelde informatie

Sony kan ook automatisch bepaalde informatie ontvangen wanneer u de toepassing PlayMemories Online gebruikt:

*Dergelijke informatie bevat ook informatie hoe u functietoetsen op de toepassing indrukt. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en kan worden gebruikt voor het leveren van relevante Sony-advertenties in uw toepassing.

ALS U ER NIET MEE AKKOORD GAAT DAT SONY DEZE INFORMATIE VERZAMELT, MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSING EN DEZE VAN UW APPARAAT VERWIJDEREN.

Informatie die automatisch wordt verstuurd naar Adobe Systems Software Ireland Ltd. via Adobe SiteCatalyst

*Dergelijke informatie bevat ook informatie hoe u functietoetsen op de toepassing indrukt. De verzamelde informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en bevat geen persoonlijke of individueel identificeerbare informatie.

Adobe Privacy Policy
http://www.adobe.com/privacy/policy.html

Informatieverzameling via andere modules van derden

Sony kan informatie over u verzamelen via de module(s) van derden, zoals hierna vermeld en welke zijn opgenomen in de PlayMemories Online-toepassing, en kan dergelijke informatie als volgt gebruiken:

*Deze modules zijn alleen opgenomen in de Android-toepassing.
*Informatie die ingevolge hiervan wordt verzameld, kan ook worden verzameld door elke moduleverstrekker en worden gebruikt door de betreffende moduleverstrekker overeenkomstig het privacybeleid van deze moduleverstrekker.

[Google Analytics]

[Google Cloud Messaging]

[Facebook SDK]

Informatie die we ontvangen van het bedrijf van Sony Entertainment Network

Sony kan mogelijk uw e-mailadres en bepaalde accountgegevens ontvangen die u samen met uw SEN-account hebt geregistreerd bij het relevante bedrijf van Sony Entertainment Network. Deze informatie wordt naar Sony in Japan verzonden door dit bedrijf van Sony Entertainment Network. Sony kan belangrijke informatie over de service PlayMemories Online naar uw e-mailadres verzenden (zoals bijvoorbeeld informatie over belangrijke wijzigingen in de service).

3. Wat doet Sony nog meer met uw informatie?

U eigenschappen en functies bieden

Sony kan de informatie waarnaar in paragraaf 2 verwezen wordt, verzamelen en/of analyseren om u de eigenschappen en functies van de toepassing aan te bieden waar u om vraagt.

Toekomstige producten en services ontwikkelen

Sony kan de informatie die u gebruikt en waarnaar in paragraaf 2 verwezen wordt, verzamelen en/of analyseren om zijn producten en diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen.

Sony en zijn gebruikers beschermen

Sony kan de informatie waarnaar in paragraaf 2 verwezen wordt, verzamelen en/of analyseren om potentiële bedreigingen te identificeren en Sony, zijn gebruikers en zijn gelieerde ondernemingen te beschermen.

U specifieke inhoud, advertenties en aanbevelingen aanbieden

Sony kan de informatie waarnaar in paragraaf 2 verwezen wordt, verzamelen en/of analyseren om u specifieke informatie aan te bieden, zoals relevantere advertenties en aanbevelingen. Sony kan u marketingcommunicatie sturen met betrekking tot de services, producten en evenementen van Sony zelf of die van zakelijke partners van Sony wanneer u ermee akkoord gaat dit type communicatie te willen ontvangen.

4. Wie heeft er nog meer toegang tot uw informatie?

Uw informatie die doorgegeven is en opgeslagen is door Sony, kan beschikbaar gesteld worden aan andere bedrijven van de Sony-groep en aan derden, en wel als volgt:

Bedrijven uit de Sony-groep

Uw informatie kan worden uitgewisseld met andere bedrijven uit de Sony-groep ten behoeve van het nastreven van de activiteiten die beschreven worden in paragraaf 2 en 3 hierboven.

Externe partijen

Sony kan gebruikmaken van externe partijen om uw informatie namens Sony op te slaan, te verwerken of te analyseren voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Overdracht van de onderneming

In het geval dat Sony zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt, kan uw informatie door Sony aan de aankopende of overnemende partij worden overgedragen als onderdeel van de transactie.

Naleving en handhaving

Sony kan al uw informatie bewaren, gebruiken en/of openbaar maken zoals wettelijk of op basis van verordeningen of gerechtelijke bevelen vereist of toegestaan is, inclusief aan de politie of andere relevante autoriteiten, om klachten te onderzoeken die door of tegen u worden ingediend, of om Sony zelf of anderen te beschermen of te verdedigen tegen onwettige, criminele of schadelijke activiteiten.

5. Bewaren van gegevens, beheer van uw informatie

Sony bewaart de informatie die in paragraaf 2 beschreven wordt, zo lang als u de toepassingen en/of online services gebruikt en een redelijke periode daarna. Als u wilt dat door uzelf beschikbaar gestelde gegevens die u via de toepassingen en/of online services hebt aangeboden, door Sony worden gewist, kunt u contact met Sony opnemen op http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ en zal Sony binnen een redelijke termijn en op redelijke wijze reageren. Houd er rekening mee dat de door u beschikbaar gestelde gegevens geheel of gedeeltelijk vereist kunnen zijn om de toepassingen en/of online services op de juiste manier te laten functioneren, en dat Sony mogelijk wettelijk verplicht is bepaalde informatie te bewaren.

6. Internationale overdracht van uw gegevens

De toepassingen en/of online services zijn beschikbaar voor gebruikers over de hele wereld. Uw gegevens worden verwerkt, opgeslagen en overgedragen voor de doeleinden die staan beschreven in sectie 2 en 3 naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of het land waarin u woonachtig bent. Uw gegevens worden verwerkt door personeel dat werkzaam is buiten de EER en/of het land waarin u woonachtig bent. Dit personeel werkt voor ons of voor een van uw serviceaanbieders. Uw gegevens zijn mogelijk zichtbaar voor het betreffende personeel in deze landen. Als uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EER, nemen we passende maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie net zo goed beschermd wordt als wanneer deze informatie binnen de EER verwerkt zou worden.

7. Voorkeuren voor marketingcommunicatie

U kunt uw voorkeuren voor marketingcommunicatie op elk moment wijzigen. Als u zich wilt afmelden voor een marketinge-mail die u hebt ontvangen, volgt u de afmeldlink en/of de instructies die (gewoonlijk) onder aan de e-mail staan vermeld. Let er echter op dat u zich met deze methode alleen afmeldt voor e-mailcorrespondentie.
Voor het wijzigen van uw voorkeuren voor marketingcommunicatie kunt u ook contact met ons opnemen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de gegevens in de sectie 'Contactgegevens' hieronder.

8. Beveiliging

Sony neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelingen voor bescherming tegen verlies, misbruik of verandering van uw gegevens, alsook tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang tot en verwerking van uw gegevens.

9. Cookies

De technologieën die op de Sony-websites gebruikt worden om gebruiksgegevens te verzamelen, inclusief apparaat-ids, kunnen bestaan uit:

Cookies. "Cookies" (html-bestanden, Flash-bestanden of andere technologie) zijn tekstbestandjes waarin gebruikersvoorkeuren en de activiteit van gebruikers worden opgeslagen. Een cookie wordt op een apparaat gezet wanneer het gebruikt wordt om Sony-websites te bezoeken of op andere wijze toegang te hebben tot het online aanbod van Sony. Cookies kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden, zoals het onthouden van u en uw voorkeuren, het volgen van uw bezoeken aan Sony-webpagina’s en het personaliseren van uw ervaring op de website. U kunt cookies weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Als u ervoor kiest om cookies op uw apparaat uit te schakelen, functioneren sommige functies van Sony-websites of het online aanbod van Sony mogelijk niet naar behoren.

Webbeacons. "Webbeacons" (ook wel afbeeldingstags, pixeltags, GIFS of webbugs genoemd) zijn stukjes code waarmee advertentiegegevens worden verzameld, zoals tellen hoe vaak een pagina wordt weergegeven, hoe vaak acties worden weergegeven of hoe vaak er op een advertentie gereageerd wordt. Webbeacons en soortgelijke technologieën kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, inclusief zonder beperking het tellen van bezoekers op Sony-websites, controleren hoe gebruikers op Sony-websites navigeren, tellen hoeveel verzonden e-mailberichten er daadwerkelijk geopend werden of vaststellen of verzonden inhoud ook daadwerkelijk bekeken werd.

10. Sony-beleid met betrekking tot kinderen

Sony verplicht zich om zich te houden aan alle toepasselijke wetten en verordeningen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke informatie met betrekking tot kinderen, inclusief de Children's Online Privacy Protection Act in de Verenigde Staten en toepasselijke lokale wetgeving in andere landen. Als u zich als ouder of voogd zorgen maakt omdat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke informatie aan Sony heeft verstrekt, dient u contact met Sony op te nemen op de hieronder vermelde wijze.

11. Privacyrechten (inclusief de privacyrechten in California)

In sommige landen, waaronder landen in de EER, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die Sony over u bezit. Hiertoe kan het recht behoren om een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die Sony over u bezit en/of u kunt verzoeken dat Sony dergelijke persoonlijke informatie corrigeert, wijzigt, verwijdert of blokkeert wanneer deze onjuist is. Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met Sony opnemen op http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Met ingang van 1 januari 2005 is het volgens paragraaf 1798.83 van de California Civil Code (de "Code") voor gebruikers die inwoner zijn van California toegestaan om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot de openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden, die voor directe marketingdoeleinden gebruikt wordt. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, waarop Sony zal reageren voor zover volgens de relevante wet vereist is, dient u contact op te nemen met het Sony-kantoor voor beheer van persoonlijke informatie op dit e mailadres: Privacy@am.sony.com

12. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd om willekeurige redenen worden aangepast. Sony zal u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid door het nieuwe privacybeleid hier hier http://policies.sony.net/PlayMemoriesOnline/PP_nl.htm te publiceren.
U wordt geadviseerd het gepubliceerde privacybeleid regelmatig te raadplegen op wijzigingen.

13. Contactinformatie

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit privacybeleid of uw wettelijke rechten wilt uitoefenen die u mogelijk hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met Sony op http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Bijgewerkt:2015/8/27