Integritetspolicy för applikationer och/eller online-tjänster på Sonys molnplattform

Sonys molnplattform gör det möjligt att ansluta till olika online-tjänster och mjukvaruapplikationer från Sony på ett enkelt sätt, varhelst man har en Internetanslutning, från många av Sonys mobila och anslutna enheter. Sonys online-tjänster gör det lätt att söka efter ditt favoritinnehåll från ett brett spektrum av tillgängligt material, och att upptäcka nya tjänster. Sony kan samla in och konsolidera olika sorters information om dig och dina interaktioner med dessa tjänster när du använder dem. För närvarande kan det hända att somliga online-tjänster eller molnplattformen inte är tillgängliga, eller inte stöds, på det kinesiska fastlandet. Därför gäller inte vissa av paragraferna i denna integritetspolicy för användare som använder denna applikation på det kinesiska fastlandet.
I denna integritetspolicy förklaras följande punkter:


i. Hur Sony Corporation, samt till Sony närstående bolag och dotterbolag ("Sony", "vi", "vår" eller "oss") kan komma att läsa, samla in, använda och/eller lagra information om din användning av applikationerna och/eller online-tjänsterna på Sonys molnplattform.

ii.Hur du kan kontakta oss.
Denna integritetspolicy gäller utöver eventuella andra integritetspolicys som kan vara tillämpliga för dina interaktioner med andra till Sony närstående bolag eller dotterbolag, eller andra produkter, programvaror eller tjänster.

1. Vilka applikationer och online-tjänster på Sonys molnplattform omfattas av denna policy?

Sony kan samla in och konsolidera olika uppgifter om dig och dina interaktioner med följande applikation(er) och/eller online-tjänst(er) på Sonys molnplattform när du använder dem:

Angående PlayMemories Online

"PlayMemories Online" är en molnplattformstjänst från Sony för lagring av foton och videofilmer. Du kan ladda upp foton och videofilmer på ett enkelt sätt, och sedan titta på dem var du än befinner dig på olika apparater, och dela dem med din familj och dina vänner.

2. Vilken information samlas in om dig, och hur används den av respektive applikation eller online-tjänst?

Viss information om dig samlas in av Sony när du registrerar dig för och använder respektive applikation och online-tjänst enligt följande:

Sony Entertainment Networks unika kontoidentifiering och "biljett"

För att använda PlayMemories Online-tjänsterna fullt ut behöver du logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto ("SEN-konto"). När du loggar in på ditt SEN-konto skickas din SEN-kontoidentitetskod och ditt lösenord direkt till det aktuella Sony Entertainment Network-företaget (på det sätt som beskrivs i villkoren för PlayMemories Online) som sköter denna inloggningsprocess oberoende av oss.När du väl har loggat in på ditt SEN-konto får din ansökan till PlayMemories Online en digital "biljett" som innehåller kontoinformation som tilldelats ditt SEN-konto av det aktuella Sony Entertainment Network-företaget (dvs., din inloggning på ditt SEN-konto verifierar dig så att du kan använda PlayMemories Online-tjänsterna). Det kan hända att denna process medger att verifieringen gäller för en viss tidsperiod, så att du inte behöver logga in på ditt SEN-konto varenda gång du vill använda PlayMemories Online-tjänsterna under den tidsperioden.

Registrerad eller uppladdad information

*När du bjuder in andra användare eller icke-användare till ditt utrymme för innehållsdelning genom PlayMemories Online-tjänsten kan namn, smeknamn och profilbilder som tillhör dig eller andra medlemmar i ett sådant utrymme för innehållsdelning synas för andra användare/icke-användare.

Information som insamlas automatiskt

Sony kan även uppfatta viss information automatiskt när du använder PlayMemories Online-applikationen:

*Denna information innehåller data om hur du trycker på funktionstangenterna i applikationen. Den insamlade informationen används för statistiska ändamål och kan komma att användas för att leverera lämpliga Sony-annonser i din applikation.

OM DU INTE VILL ATT SONY SKA SAMLA IN DEN HÄR INFORMATIONEN SKA DU SLUTA ANVÄNDA OCH AVINSTALLERA APPLIKATIONEN.

Information som skickas automatiskt till Adobe Systems Software Ireland Ltd. via Adobe SiteCatalys

* Denna information innehåller data om hur du trycker på funktionstangenterna i applikationen. Den insamlade informationen används enbart för statistiska ändamål och innehåller ingen personlig information eller individuellt identifierbar information.

Adobe Privacy Policy
http://www.adobe.com/privacy/policy.html

Insamling av information genom tjänster från tredje part

Sony kan samla information om dig genom tjänster från tredje part, såsom de följande. Informationen är lagrad i applikationen PlayMemories Online och kan användas på följande sätt:

*Dessa tjänster finns lagrade enbart i Android applikationen.
*Information som samlats in nedan, kan också samlas in genom varje tjänsteleverantör och användas av dessa i enlighet med deras respektive sekretesspolicy.

[Google Analytics]

[Google Cloud Messaging]

[Facebook SDK]

Information vi erhåller från Sony Entertainment Network Company

Sony kan erhålla din e-postadress och viss kontoinformation som du har registrerat i ditt SEN-konto från det aktuella Sony Entertainment Network-företaget. Sådan information kommer att överföras till Sony i Japan från en sådan Sony Entertainment Network företaget. Sony kan skicka viktig information relaterad till PlayMemories Online-tjänster (t ex information om viktiga ändringar i tjänsten) till din e-postadress.

3. För vilka andra ändamål kan Sony använda dina uppgifter?

För att tillhandahålla ytterligare finesser och funktioner

Sony kan samla in och/eller analysera den typ av information som anges i Avsnitt 2 för att tillhandahålla de nya finesser och funktioner för applikationen som du begär.

För utveckling av framtida produkter och tjänster

Sony kan samla in och/eller analysera den typ av information som anges i Avsnitt 2 i syfte att förbättra våra produkter och tjänster, och för att utveckla nya produkter och tjänster.

För att skydda Sony och dess användare

Sony kan samla in och/eller analysera den typ av information som anges i Avsnitt 2 i syfte att identifiera möjliga säkerhetshot och för att skydda Sony, Sonys användare och närstående bolag.

För att erbjuda målinriktat material, reklam och rekommendationer

Sony kan samla in och/eller analysera den typ av information som anges i Avsnitt 2 i syfte att kunna erbjuda skräddarsytt material – t.ex. mer relevanta annonser och rekommendationer. Sony kan skicka marknadsföringsmaterial relaterat till våra eller våra affärspartners tjänster, produkter och evenemang via e-post när du godkänner att ta emot sådant material via e-post.

4. Vem mer har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter som kommuniceras till och lagras av Sony kan göras tillgängliga för andra företag inom Sony-koncernen och för tredje man, enligt följande:

Företag inom Sony-koncernen

Dina uppgifter kan delas med andra företag inom Sony-koncernen för samma sorters ändamål som beskrivs i Avsnitt 2 och 3 ovan.

Tredje part

Vi kan använda utomstående företag för att lagra, bearbeta eller analysera dina uppgifter för Sonys räkning för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Verksamhetsöverlåtelse

I händelse av att vi säljer eller överlåter en del av eller hela vår verksamhet, kan dina uppgifter överföras från oss till köparen eller förvärvaren som en del av transaktionen.

Efterlevnad och genomdrivande av regler

Vi kan behålla, använda och/eller avslöja valda delar av dina uppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt lagar, förordningar eller order, inbegripet till polisen eller andra myndigheter, för att utreda klagomål från eller mot dig, eller för att skydda eller försvara oss själva, eller andra, mot olagliga, kriminella eller skadliga aktiviteter.

5. Datalagring och hantering av dina uppgifter

Vi kommer att behålla den information som beskrivs i Avsnitt 2 så länge du använder applikationerna och/eller online-tjänsterna, samt under en rimlig tid därefter. Om du vill att vi raderar användardata som du har tillhandahållit via applikationerna och/eller online-tjänsterna, så kontakta oss på http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ så kommer vi att svara inom rimlig tid och på ett rimligt sätt. Observera att somliga eller samtliga av uppgifterna som användaren har tillhandahållit kan vara nödvändiga för att applikationerna och/eller online-tjänsterna skall fungera ordentligt, och att vi kan vara tvungna att spara viss information enligt lag.

6. Internationell överlåtelse av din information

Applikationerna och/eller onlinetjänsterna är tillgängliga för användare runtom i världen. Din information kommer att behandlas, lagras och överlåtas för syftena som beskrivs i Paragraf 2 och 3 till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och/eller ditt bosättningsland. Din information kommer att behandlas av personal som verkar utanför EES och/eller ditt bosättningsland, som jobbar för oss eller för någon av våra tjänsteleverantörer. Informationen kan vara tillgänglig för personal i sådana länder. Där din information överlåtes utanför EES, vidtar vi lämpliga åtgärder för att försäkra att sådan information bibehåller samma nivå av skydd som om den skulle behandlas inom EES.

7. Inställningar för annonseringstjänster

Du kan när som helst ändra dina inställningar för annonseringstjänster. Om du vill avregistrera dig från e-post med annonser som skickas till dig, följ länken 'säg upp prenumeration' och/eller instruktionerna som (vanligtvis) finns i slutet av mailet. Notera dock att denna metod endast avregistrerar meddelanden via mail.
Du kan även kontakta oss genom att använda länken "Kontaktinformation" i nedanstående del, för att ändra dina inställningar för annonstjänster.

8. Säkerhet

Sony använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är framtagna för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av din information, såväl som för icke auktoriserad eller olovlig tillgång till och behandling av din information.

9.Cookies

Tekniken som används på våra webbsidor för att samla in användarinformation, inklusive enhetsidentifierare, kan inkludera:

Cookies. "Cookies" (som kan bestå av html-filer, Flash-filer eller annan teknik) är små textfiler som används för att lagra information om användarens preferenser och aktivitet. En cookie placeras i en enhet när den enheten används för att besöka våra webbsidor eller utnyttja våra online-tjänster på annat sätt. Cookies kan användas för många olika ändamål, som t.ex. att komma ihåg dig och dina preferenser, spåra dina besök på våra webbsidor, och skräddarsy din upplevelse av våra webbsidor. Du kan neka att ta emot cookies genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies på din enhet kan det hända att somliga funktioner på våra webbsidor eller i våra online-tjänster inte fungerar ordentligt.

Webbsignaler. "Webbsignaler" (även kallade bildtaggar, pixeltaggar, GIFS och webbuggar) är små kodstycken som används för att samla in reklamdata, t.ex. genom att räkna antal sidvisningar, visningar av reklam, eller svar på reklam. Webbsignaler och liknande teknik kan användas för många olika ändamål, inklusive men inte begränsat till att räkna antalet besökare på våra webbsidor, övervaka hur användare navigerar på våra webbsidor, räkna hur många skickade e-postmeddelanden som faktiskt öppnats, eller avgöra om skickat material faktiskt öppnats.

10.Vår policy med hänsyn till barn

Sony har förbundit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller för insamling, lagring och användning av personlig information om barn, inklusive Lagen om barns integritet online (Children's Online Privacy Protection Act) i USA och gällande lokal lagstiftning i andra länder. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och är orolig att ditt barn har försett oss med personlig information utan ditt medgivande, bör du kontakta oss enligt nedan.

11.Integritetsrättigheter (inklusive integritetsrättigheter i Kalifornien)

I somliga länder, inklusive länder inom EES, har du vissa rättigheter med hänsyn till de personuppgifter Sony har om dig. Det kan omfatta rätten att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig, och/eller rätt att begära att vi korrigerar, ändrar, raderar eller blockerar sådana personuppgifter om de är felaktiga. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Från och med 1 januari 2005 har invånare i delstaten Kalifornien rätt enligt Kaliforniens Civilkod, Paragraf 1798.83 ("Civilkoden") att begära information angående vilka personuppgifter som lämnas ut till tredje man och används för deras direktmarknadsföring. För att göra en sådan begäran, som Sony kommer att besvara i den utsträckning som erfordras av Civilkoden, kontakta vår Personal Information Management Office på följande email-adress: Privacy@am.sony.com

12.Ändringar

Denna integritetspolicy kan uppdateras då och då vid behov. Vi kommer att meddela eventuella ändringar i denna integritetspolicy genom att publicera den nya integritetspolicyn här: http://policies.sony.net/PlayMemoriesOnline/PP_sv.htm
Vi rekommenderar att du kontrollerar den publicerade integritetspolicyn regelbundet för eventuella ändringar.

13.Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy, eller om du vill utöva någon laglig rätt du kan ha beträffande din personliga information, vänligen kontakta oss på http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Uppdaterad:2015/8/27