Polityka prywatności dla aplikacji i/lub usług online na platformie chmury firmy Sony

Platforma chmury firmy Sony w łatwy sposób umożliwia nawiązywanie połączeń z różnorodnymi usługami online firmy Sony i aplikacjami użytkowymi bez względu na miejsce nawiązywania połączenia z Internetem z poziomu różnorodnych mobilnych i stacjonarnych urządzeń Sony. Usługi online firmy Sony ułatwiają wyszukiwanie ulubionych nagrań z szerokiej palety dostępnych materiałów i odkrywanie nowych usług. Sony może gromadzić i konsolidować różnorodne informacje o użytkowniku i jego reakcjach w trakcie korzystania ze wspomnianych usług. Aktualnie, pewne usługi online lub platforma chmury mogą być niedostępne albo nie być obsługiwane na terenie Chin kontynentalnych. Z tego względu niektóre klauzule niniejszej Polityki prywatności mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkowników korzystających z tej aplikacji na terenie Chin kontynentalnych.
Niniejsza Polityka prywatności zawiera objaśnienia następujących kwestii:


i. W jaki sposób Sony Corporation, jej oddziały i filie („Sony", „my", „nasz" lub „nas") będzie odczytywać, gromadzić, wykorzystywać i/lub przechowywać informacje o korzystaniu z aplikacji i/lub usług online na platformie chmury firmy Sony.

ii. Sposób kontaktu z nami.
Niniejsza Polityka prywatności stanowi dodatkowy dokument do jakiejkolwiek innej polityki prywatności, która może mieć zastosowanie w przypadku kontaktu z jakimkolwiek oddziałem, filią, produktem, oprogramowaniem lub usługą firmy Sony.

1. Jakie aplikacje i usługi online na platformie chmury firmy Sony obejmuje niniejsza polityka?

Sony może gromadzić i konsolidować różnorodne informacje o użytkowniku i jego działaniach z poziomu poniższych aplikacji i/lub usług online w trakcie korzystania z nich na platformie chmury firmy Sony.

Informacje na temat aplikacji PlayMemories Online

„PlayMemories Online" to usługa przechowywania zdjęć i nagrań wideo w chmurze oferowana przez Sony. Dzięki niej można łatwo przekazywać zdjęcia i nagrania wideo, oglądać je z dowolnego miejsca z poziomu różnych urządzeń i udostępniać te materiały rodzinie lub przyjaciołom.

2. Jakie informacje są uzyskiwane o użytkowniku i w jaki sposób są one wykorzystywane przez poszczególne aplikacje lub usługi online?

Po nawiązaniu połączenia i w trakcie korzystania z poszczególnych aplikacji i usług online, Sony gromadzi następujące informacje o użytkowniku:

Unikatowy identyfikator konta i „bilet" Sony Entertainment Network

Aby w pełni wykorzystać funkcje usługi PlayMemories Online, należy zalogować się do posiadanego konta Sony Entertainment Network („konta SEN"). Podczas logowania użytkownik przekazuje swój identyfikator konta SEN i hasło do niego bezpośrednio do odpowiedniej firmy sieci Sony Entertainment Network (zgodnie z objaśnieniem w Warunkach korzystania z usługi PlayMemories Online), która niezależnie od nas sprawuje kontrolę nad procesem logowania. Po pomyślnym zalogowaniu się do konta SEN, posiadana aplikacja PlayMemories Online otrzymuje cyfrowy „bilet" zawierający informacje o koncie przypisane do posiadanego konta SEN przez odpowiednią firmę sieci Sony Entertainment Network (np. w procesie logowania do konta SEN następuje uwierzytelnienie użytkownika umożliwiające mu korzystanie z usługi PlayMemories Online). Ta procedura może zezwalać na uwierzytelnienie obowiązujące w dłuższym okresie czasu i wówczas w tym dłuższym okresie czasu nie jest wymagane logowanie się do konta SEN za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z usługi PlayMemories Online.

Rejestrowane lub przekazywane informacje

*Gdy zapraszasz innych użytkowników serwisu PlayMemories Online lub osoby z niego niekorzystające i zapewniasz im dostęp do udostępnionej zawartości w serwisie, Twoja nazwa lub pseudonim i zdjęcie profilu oraz nazwa lub pseudonim i zdjęcia profilowe innych członków mających dostęp do udostępnionej zawartości mogą być widoczne dla tych użytkowników serwisu/osób z niego niekorzystających.

Informacje gromadzone automatycznie

Podczas korzystania z aplikacji PlayMemories Online firma Sony może również uzyskiwać pewne informacje automatycznie.

*Wspomniane informacje obejmują między innymi sposób naciskania przycisków funkcyjnych w aplikacji. Zbierane informacje będą wykorzystywane w celach statycznych. Mogą również być wykorzystywane do odpowiedniego doboru reklam firmy Sony wyświetlanych w aplikacji.

JEŻELI UŻYTKOWNIK CHCE WSTRZYMAĆ GROMADZENIE TYCH DANYCH PRZEZ FIRMĘ SONY, POWINIEN ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z DANEJ APLIKACJI I JĄ ODINSTALOWAĆ.

Informacje wysyłane automatycznie do firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. za pośrednictwem oprogramowania Adobe SiteCatalyst

*Wspomniane informacje obejmują między innymi sposób naciskania przycisków funkcyjnych w aplikacji. Te zbierane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celach statycznych i nie zawierają one żadnych informacji osobowych ani informacji umożliwiających identyfikację danej osoby.

Adobe Privacy Policy
http://www.adobe.com/privacy/policy.html

Informacje zbierane za pośrednictwem modułów innych firm

Sony może zbierać informacje o użytkowniku za pośrednictwem modułów innych firm, takich jak poniższe, osadzonych w aplikacji PlayMemories Online i może używać tych informacji w opisany poniżej sposób:

*Te moduły są osadzone tylko w aplikacji do systemu Android.
*Informacje zbierane zgodnie z tymi warunkami mogą być również zbierane przez dostawcę każdego modułu i używane przez niego zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności.

[Google Analytics]

[Google Cloud Messaging]

[Facebook SDK]

Informacje, jakie otrzymujemy od firmy sieci Sony Entertainment Network

Firma Sony może otrzymać Twój adres e-mail oraz pewne informacje dotyczące konta, które zostały zapisane na koncie SEN odpowiedniej firmy sieci Sony Entertainment Network. Te informacje zostaną przesłane do firmy Sony w Japonii przez taką firmę sieci Sony Entertainment Network. Firma Sony może wysyłać ważne informacje dotyczące serwisu PlayMemories Online (np. informacje o ważnych zmianach w serwisie) pod Twój adres e-mail.

3. W jaki jeszcze sposób Sony wykorzystuje informacje użytkownika?

W celu dostarczania właściwych funkcji

Sony może gromadzić i/lub analizować informacje, o których mowa w Sekcji 2, w celu zapewnienia użytkownikowi wymaganych funkcji aplikacji.

Do opracowywania przyszłych produktów i usług

Sony może gromadzić i/lub analizować informacje dostarczane przez użytkownika, o których mowa w Sekcji 2, w celu usprawniania obecnych produktów i usług oraz opracowywania nowych.

W celu ochrony firmy Sony i jej użytkowników

Sony może gromadzić i/lub analizować informacje, o których mowa w Sekcji 2, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ochrony firmy Sony, jej użytkowników i jej oddziałów.

W celu dostarczania użytkownikowi targetowanych informacji, materiałów reklamowych i rekomendacji

Sony może gromadzić i/lub analizować informacje, o których mowa w Sekcji 2, w celu oferowania użytkownikowi dostosowanych do jego potrzeb informacji, na przykład dostarczając właściwsze materiały reklamowe i rekomendacje. Firma Sony może wysyłać informacje marketingowe związane z usługami, produktami i zdarzeniami oferowanymi przez nas lub naszych partnerów biznesowych po wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich komunikacji we wiadomościach e-mail.

4. Kto jeszcze ma dostęp do informacji użykownika?

Informacje użytkownika przekazywane firmie Sony i przechowywane przez nią mogą być udostępniane innym firmom z grupy Sony oraz stronom trzecim na następujących zasadach:

Firmy grupy Sony

Informacje użytkownika mogą być udostępniane innym firmom grupy Sony w celu realizacji działań wyszczególnionych w Sekcji 2 i 3 powyżej.

Firmy trzecie

Możemy korzystać z usług firm trzecich do przechowywania, przetwarzania lub analizowania informacji dotyczących użytkownika w imieniu firmy Sony w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Transfer prowadzonej działalności gospodarczej

W razie sprzedaży lub przekazania części albo całości naszej działalności gospodarczej, informacje użytkownika mogą zostać przekazane przez nas jako część składowa transakcji do podmiotu będącego nabywcą lub stroną przejęcia.

Zgodność i egzekwowanie

Mamy prawo zachowywać, wykorzystywać i/lub ujawniać dowolną część informacji zgodnie z wymogami prawa, przepisów lub nakazu, albo w zakresie, na jaki one zezwalają, w tym policji lub innym właściwym organom władzy, w śledztwie prowadzonym z powództwa użytkownika lub przeciwko niemu, albo w celu ochrony i obrony nas samych lub też innych przed działalnością nielegalną, przestępczą lub szkodliwą.

5. Zachowywanie danych, zarządzanie informacjami użytkownika

Będziemy zachowywać informacje, które opisane w Sekcji 2, przez czas korzystania z aplikacji i/lub usług online i przez racjonalny czas potem. Jeżeli chciałbyś, abyśmy usunęli dane użytkownika dostarczone za pośrednictwem aplikacji i/lub usług online, skontaktuj się z nami korzystając za pośrednictwem adresu http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ a my odpowiemy w racjonalny sposób w racjonalnym terminie. Należy mieć na uwadze, że do prawidłowego funkcjonowania aplikacji i/lub usług online mogą być wymagane niektóre lub wszystkie dane dostarczone przez użytkownika. Możemy być również zobligowani prawem do zachowania pewnych informacji.

6. Międzynarodowe przekazywanie informacji

Aplikacje i usługi online są dostępne dla użytkowników na całym świecie. Informacje użytkownika będą przetwarzane, przechowywane i przesyłane w celach przedstawionych w sekcjach 2 i 3 do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub za granicę kraju zamieszkania użytkownika. Informacje użytkownika będą przetwarzane przez pracujący dla nas lub dla jednego z naszych usługodawców personel spoza EOG lub kraju zamieszkania użytkownika i mogą być przeglądane przez taki personel we wspomnianych krajach. Jeśli informacje użytkownika są przesyłane poza EOG, podejmujemy odpowiednie środki, aby zagwarantować, że są objęte ochroną na takim samym poziomie, jak w przypadku przetwarzania w EOG.

7. Preferencje dotyczące komunikacji marketingowej

Preferencje dotyczące komunikacji marketingowej można zmienić w dowolnym czasie. Aby anulować subskrypcję otrzymywanych marketingowych wiadomości e-mail, należy wybrać łącze służące do anulowania subskrypcji lub wykonać instrukcje (zwykle) umieszczone u dołu wiadomości e-mail. Należy jednak pamiętać, że ta metoda umożliwia tylko anulowanie subskrypcji wiadomości e-mail.
Oprócz tego, aby zmienić preferencje dotyczące komunikacji marketingowej, można się z nami skontaktować, korzystając z danych przedstawionych w sekcji „Informacje kontaktowet" poniżej.

8. Zabezpieczenia

Sony wdraża odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub modyfikacją informacji użytkownika, a także przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem informacji użytkownika lub dostępem do nich.

9. Pliki cookie

Technologie wykorzystywane w naszych witrynach do gromadzenia informacji o użytkowaniu, w tym identyfikatorów urządzeń, mogą obejmować:

Pliki cookie. „Pliki cookie" (mogą to być pliki html, flash lub pliki w innego rodzaju technologii) to małe pliki tekstowe, które pomagają przechowywać informacje o preferencjach i aktywności użytkownika. Plik cookie jest umieszczany w urządzeniu, gdy wykorzystywane jest ono do odwiedzania naszych witryn internetowych lub uzyskiwania w inny sposób dostępu do naszych ofert internetowych. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do wielorakich celów, na przykład do zapamiętywania użytkownika i jego preferencji, śledzenia odwiedzanych witryn internetowych i kształtowania jego wrażeń z odwiedzin. Można odmówić przyjęcia plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączenia plików cookie na urządzeniu, pewne funkcje naszych witryn internetowych lub nasze oferty online mogą nie działać prawidłowo.

Internetowe znaki nawigacyjne. „Internetowe znaki nawigacyjne" (znane również jako znaczniki obrazu, znaczniki pikselowe, albo GIFY lub robaki internetowe) to niewielkie fragmenty kodu wykorzystywane do gromadzenia danych reklamowych, na przykład do zliczania wyświetleń danej strony, wyświetleń materiału promocyjnego lub reakcji na reklamę. Internetowe znaki nawigacyjne lub podobne technologie mogą być wykorzystywane w kilku celach, w tym między innymi, ale nie wyłącznie, do zliczania osób odwiedzających nasze witryny, monitorowania sposobów nawigowania po naszych witrynach, zliczania faktycznie otwartych wiadomości e-mail, które zostały rozesłane, lub do ustalania, czy wysłane treści zostały faktycznie wyświetlone.

10. Nasza polityka w odniesieniu do dzieci

Firma Sony jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji osobowych odnoszących się do dzieci, w tym ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie („Children's Online Privacy Protection Act") w Stanach Zjednoczonych i obowiązującego miejscowego ustawodawstwa w innych krajach. Rodzice lub opiekunowie dzieci obawiający się, że ich dziecko przekazało nam informacje osobowe bez ich zgody, powinni skontaktować się z nami w poniższy sposób.

11. Prawa prywatności (w tym prawa do zachowania prywatności, obowiązujące w stanie Kalifornia)

W niektórych krajach, między innymi na terenie EEA, użytkownik ma pewne prawa w odniesieniu do informacji osobowych, które firma Sony przechowuje o użytkowniku. Mogą one na przykład obejmować prawo do zażądania kopii informacji osobowych o użytkowniku przechowywanych przez nas. Możesz również zwrócić się z prośbą o dokonanie poprawek, zmian, usunięcie lub zablokowanie informacji osobowych, jeżeli są one nieścisłe. Jeżeli chciałbyś skorzystać z jakiegokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2005 r., Kodeks Cywilny stanu Kalifornia w Sekcji 1798.83 („Kodeks") zezwala użytkownikom będącym mieszkańcami stanu Kalifornia wnioskować o pewne informacje dotyczące ujawnienia informacji osobowych stronom trzecim, które są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taki wniosek, do którego Sony ustosunkuje się w zakresie wymaganym przez Kodeks, skontaktuj się z naszym Biurem Zarządzania Informacjami Osobowymi (Personal Information Management Office) za pośrednictwem tego adresu e-mail: Privacy@am.sony.com

12. Zmiany

Z różnych powodów niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. O jakichkolwiek zmianach w naszej Polityce prywatności będziemy informować publikując nową Politykę prywatności w tym miejscu http://policies.sony.net/PlayMemoriesOnline/PP_pl.htm
Wskazane jest regularne zaglądanie do publikowanej Polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian.

13. Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub spraw dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z jakiegokolwiek posiadanego prawa ustawowego w odniesieniu do swoich informacji osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

zaktualizowana:2015/8/27